Θεματικές ενότητες

/Θεματικές ενότητες
Θεματικές ενότητες 2019-11-23T16:15:49+03:00

Θεματική 1: Γνωστικές λειτουργίες και Nόηση

 • Οργάνωση γνώσης, Νοητικές Αναπαραστάσεις – Έννοιες
 • Γνωστικές λειτουργίες, Αξιολόγηση – Παρέμβαση – Εκπαίδευση
 • Νοητικές Λειτουργίες
 • Κοινωνική νόηση (Συγκινήσεις – Συναισθήματα – Κίνητρα)
 • Επιτελικές λειτουργίες
 • Σκέψη – Επίλυση προβλημάτων – Λήψη αποφάσεων
 • Μεταγνώση – Συνείδηση
 • Συναισθηματική Ρύθμιση

 

Θεματική 2: Ψυχογλωσσολογία

 • Γλώσσα – Ανάγνωση – Γραφή – Κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου – Κατανόηση κειμένου
 • Διγλωσσία – Κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας

 

Θεματική 3: Αναπτυξιακή Γνωστική Ψυχολογία/Αναπτυξιακή Νευροψυχολογία

 • Γνωστική ανάπτυξη & Μάθηση
 • Παιδονευροψυχολογία & Νευροψυχολογία της Ανάπτυξης

 

Θεματική 4: Αξιολόγηση Διαταραχών της Νόησης

 • Αναπτυξιακές – Νευροαναπτυξιακές διαταραχές & Μαθησιακές δυσκολίες
 • Νευροψυχολογική και Δικανική  Νευροψυχολογική Εκτίμηση
 • Νευροαπεικόνιση

 

Θεματική 5: Γνωστική Aποκατάσταση/Νευροψυχολογική Αποκατάσταση

 • Νευροψυχολογική Αποκατάσταση
 • Νοητική  Ενίσχυση
 • Νευροανάδραση, Εγκεφαλική  Ηλεκτροδιέγερση
 • Νευροψυχολογία και καθημερινή λειτουργικότητα
 • Ποιότητα Ζωής Ασθενών και Φροντιστών

 

Θεματική 6: Εφαρμοσμένη Γνωστική Ψυχολογία/Eφαρμοσμένη Νευροψυχολογία/Νευροεπιστήμες

 • Βασική Έρευνα
 • Τεχνητή Νοημοσύνη – Υπολογιστικά μοντέλα
 • Κώδικας  Δεοντολογίας
 • Νευροψυχολογία και Δημόσια Υγεία
 • Γηριατρική Νευροψυχολογία
 • Νευροψυχιατρική/Ψυχοφαρμακολογία
 • Ανάπτυξη και Στάθμιση Ψυχομετρικών Εργαλείων

 

Θεματική 7: Φιλοσοφία του Nου/Nευροφιλοσοφία

 • Γνωσιακή επιστήμη – Φιλοσοφία του νου
 • Νευροφιλοσοφία – Νευροψυχανάλυση