Σημαντικές ημερομηνίες

/Σημαντικές ημερομηνίες
Σημαντικές ημερομηνίες 2020-06-19T19:45:18+03:00

Οι τρέχουσες συνθήκες, που έχουν αλλάξει τον προγραμματισμό όλων, επιβάλλουν τον ορισμό νέων σημαντικών ημερομηνιών, οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

26/1/20: Προθεσμία υποβολής εργασιών (ΤΕΛΙΚΗ)

30/4/20: Ολοκλήρωση κρίσεων και αποστολή εργασιών στους συγγραφείς για διορθώσεις

15/6/20: Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου

25/7/20: Έγκαιρη εγγραφή